Моля, попълнете формата по-долу на латиница, за да изпратите заявка. Полетата отбелязани с * са задължителни. След като изпратите заявката, ще получите копие от нея на Вашия и-мейл. Моля, принтирайте това копие, като го подпишете и подпечатате. След това го сканирайте и изпратете обратно на office@blcargo.bg.

Ако имате въпроси относно изпращането на заявките, не се колебайте да се свържете с нас. Благодарим Ви!

 

Вид транспорт:

Брайт Лайнс Карго предлага въздушен, морски и сухопътен транспорт в зависимост от дестинацията. Моля, изберете вида транспорт, който предпочитате и попълнете заявката. Ще се свържем с Вас възможно най-скоро. Благодарим Ви!

Контактна информация » Параметри на товара » Допълнителни услуги » Инструкции за плащане

Заявител на транспорта и контактна информация

Име и фамилия *:

Компания *:

И-мейл *:

Телефон *:


Данни изпращач:

Име на фирма *:

Адрес *:

Пощенски код *:

Населено място *:

Държава *:

Лице за контакт *:

И-мейл:

Телефон *:

Данни получател:

Име на фирма *:

Адрес *:

Пощенски код *:

Населено място *:

Държава *:

Лице за контакт *:

И-мейл:

Телефон *:


Адрес на товарене:

Кликнете тук, ако е различен от горния.

Адрес на доставка:

Кликнете тук, ако е различен от горния.


Дата за товарене:

Въведете дата:

Дата за доставка:

Въведете дата:


Допълнителни изисквания:

Описание:

Допълнителни изисквания:

Описание:


Incoterms 2010:


Параметри на товара

Описание на товара *:

Данни за товара:

Товарът е чуплив *: ДаНе

Товарът е стифируем *: ДаНе

Опасен товар *: ДаНе

Вид на опаковката *:

Общо тегло в килограми *:


Обем и размери на товара:

Брой пакети *:

Размери в сантиметри *:
Общ обем:

Фактура № / Поръчка №:


Във въздушния транспорт облагаемото тегло е по-голямото от брутното или обемното. Обемното тегло се изчислява като се раздели обема на цялата пратка в кубически см (дължина * ширина * височина в см * брой пакети) на 6000. За целта се вземат външните размери на всеки пакет. 1 cbm = 167 кг.

Инструкции и забележки:

Допълнителни услуги

Доставка до указан адрес

Вдигане от указан адрес

Специален хендлинг

Митническо представителство

T1

Карго застраховка

Консултации по акредитив


* Отговорността на превозвача за липси и повреди е ограничена до ~ 20.00 BGN за автомобилен, ~ 2.00 USD за морски и ~ 20.00 USD на кг за въздушен превоз.

Платец на навлото и инструкции за плащане

Договорено навло *:

Реф. номер на оферта:


Фактурата следва да бъде издадена на *: ИзпращачПолучателТрета страна

Данни за фактура:

Име на фирма *:

Адрес *:

Пощенски код *:

Държава *:

ЕИК/Булстат *:

ДДС номер *:

МОЛ:

Телефон:


Брайт Лайнс Карго ООД упражнява своята дейност в съответствие със стандарта за търговия и складови условия на Националното сдружение на българските спедитори. Те са публикувани на www.nsbs.bg. С изпращането на тази заявка Вие потвърждавате, че сте запознати и че приемате този стандарт за търговия и складови условия на Националното сдружение на българските спедитори.

Приемам стандарта за търговия и складови условия на Националното сдружение на българските спедитори.

С настоящето потвърждаваме следното:

1. Страните признават настоящата заявка и разменената кореспонденция за договор. Всички изменения, настъпили в периода на изпълнението на договорения превоз, подлежат на допълнителна договорка и офериране.
2. В случаите, в които платецът на навлото е юридическо или физическо лице от страна, членка на ЕС (различна от България) и не е регистриран по ДДС, върху транспортното навло не се начисляват 20% данък добавена стойност.
3. Товародателят/ Заявителят дава изричното си съгласие, че всички книжа, текуща кореспонденция, документи , вкл. фактури, може да получава и по електронен път, на посочените в заявката телефони, факс и/или и-мейл. Товародателят / Заявителят се задължава стриктно да следи, както и да връща потвърждение по и-мейл за получаването на съответните документи, книжа и фактури, изпратени му по електронен път, в срок до 7 дни от получаването на документа. В случай, че същият не изпрати потвърждение в указания срок, се счита, че същият е получил надлежно съответния документ или фактура.

При рекламации, оплаквания и всички въпроси, свързани с качеството на предлаганата услуга, не се колебайте де се свържете с нас:
И-мейл: office@blcargo.bg
Факс: +359 2 44 858 45

Моля, въведете кода от картинката *:
captcha

Контактна информация » Параметри на товара » Допълнителни услуги » Инструкции за плащане

Изберете вариант *: LCL (групажни контейнерни пратки)FCL (цели контейнери)

Заявител на транспорта и контактна информация

Име и фамилия *:

Компания *:

И-мейл *:

Телефон *:


Данни изпращач:

Име на фирма *:

Адрес *:

Пощенски код *:

Населено място *:

Държава *:

Лице за контакт *:

И-мейл:

Телефон *:

Данни получател:

Име на фирма *:

Адрес *:

Пощенски код *:

Населено място *:

Държава *:

Лице за контакт *:

И-мейл:

Телефон *:


Адрес на товарене:

Кликнете тук, ако е различен от горния.

Адрес на доставка:

Кликнете тук, ако е различен от горния.


Дата за товарене:

Въведете дата:

Дата за доставка:

Въведете дата:


Допълнителни изисквания:

Описание:

Допълнителни изисквания:

Описание:


Incoterms 2010:


Параметри на товара

Описание на товара *:

Данни за товара:

Товарът е чуплив *: ДаНе

Товарът е стифируем *: ДаНе

Опасен товар *: ДаНе

Вид на опаковката *:

Общо тегло в килограми *:

Брой контейнери (за FCL):


Обем и размери на товара:

Брой пакети *:

Размери в сантиметри *:
Общ обем:

Фактура № / Поръчка №:


Инструкции и забележки:

Допълнителни услуги

Доставка до указан адрес

Вдигане от указан адрес

Специален хендлинг

Митническо представителство

T1

Карго застраховка

Консултации по акредитив


* Отговорността на превозвача за липси и повреди е ограничена до ~ 20.00 BGN за автомобилен, ~ 2.00 USD за морски и ~ 20.00 USD на кг за въздушен превоз.

Платец на навлото и инструкции за плащане

Договорено навло *:

Реф. номер на оферта:


Фактурата следва да бъде издадена на *: ИзпращачПолучателТрета страна

Данни за фактура:

Име на фирма *:

Адрес *:

Пощенски код *:

Държава *:

ЕИК/Булстат *:

ДДС номер *:

МОЛ:

Телефон:


Брайт Лайнс Карго ООД упражнява своята дейност в съответствие със стандарта за търговия и складови условия на Националното сдружение на българските спедитори. Те са публикувани на www.nsbs.bg. С изпращането на тази заявка Вие потвърждавате, че сте запознати и че приемате този стандарт за търговия и складови условия на Националното сдружение на българските спедитори.

Приемам стандарта за търговия и складови условия на Националното сдружение на българските спедитори.

С настоящето потвърждаваме следното:

1. Страните признават настоящата заявка и разменената кореспонденция за договор. Всички изменения, настъпили в периода на изпълнението на договорения превоз, подлежат на допълнителна договорка и офериране.
2. В случаите, в които платецът на навлото е юридическо или физическо лице от страна, членка на ЕС (различна от България) и не е регистриран по ДДС, върху транспортното навло не се начисляват 20% данък добавена стойност.
3. Товародателят/ Заявителят дава изричното си съгласие, че всички книжа, текуща кореспонденция, документи , вкл. фактури, може да получава и по електронен път, на посочените в заявката телефони, факс и/или и-мейл. Товародателят / Заявителят се задължава стриктно да следи, както и да връща потвърждение по и-мейл за получаването на съответните документи, книжа и фактури, изпратени му по електронен път, в срок до 7 дни от получаването на документа. В случай, че същият не изпрати потвърждение в указания срок, се счита, че същият е получил надлежно съответния документ или фактура.

При рекламации, оплаквания и всички въпроси, свързани с качеството на предлаганата услуга, не се колебайте де се свържете с нас:
И-мейл: office@blcargo.bg
Факс: +359 2 44 858 45

Моля, въведете кода от картинката *:
captcha

Контактна информация » Параметри на товара » Допълнителни услуги » Инструкции за плащане

Изберете вариант *: LТL (групажни сухопътни пратки)FТL (цели автомобили)

Заявител на транспорта и контактна информация

Име и фамилия *:

Компания *:

И-мейл *:

Телефон *:


Данни изпращач:

Име на фирма *:

Адрес *:

Пощенски код *:

Населено място *:

Държава *:

Лице за контакт *:

И-мейл:

Телефон *:

Данни получател:

Име на фирма *:

Адрес *:

Пощенски код *:

Населено място *:

Държава *:

Лице за контакт *:

И-мейл:

Телефон *:


Адрес на товарене:

Кликнете тук, ако е различен от горния.

Адрес на доставка:

Кликнете тук, ако е различен от горния.


Дата за товарене:

Въведете дата:

Дата за доставка:

Въведете дата:


* Фиксираните срок / дата на доставка са валидни само, ако са писмено потвърдени от Брайт Лайнс Карго ООД, включително надбавка за изпълнение и неустойка при просрочие.

Допълнителни изисквания:

Описание:

Допълнителни изисквания:

Описание:


Incoterms 2010:


Параметри на товара

Описание на товара *:

Данни за товара:

Товарът е чуплив *: ДаНе

Товарът е стифируем *: ДаНе

Опасен товар *: ДаНе

Вид на опаковката *:

Общо тегло в килограми *:

Брой автомобили (за FTL):


Обем и размери на товара:

Общ брой пакети *:

Размери в сантиметри *:
Общ обем:

Фактура № / Поръчка №:


Инструкции и забележки:

Допълнителни услуги

Доставка до указан адрес

Вдигане от указан адрес

Специален хендлинг

Митническо представителство

T1

Карго застраховка

Консултации по акредитив


* Отговорността на превозвача за липси и повреди е ограничена до ~ 20.00 BGN за автомобилен, ~ 2.00 USD за морски и ~ 20.00 USD на кг за въздушен превоз.

Платец на навлото и инструкции за плащане

Договорено навло *:

Реф. номер на оферта:


Фактурата следва да бъде издадена на *: ИзпращачПолучателТрета страна

Данни за фактура:

Име на фирма *:

Адрес *:

Пощенски код *:

Държава *:

ЕИК/Булстат *:

ДДС номер *:

МОЛ:

Телефон:


Брайт Лайнс Карго ООД упражнява своята дейност в съответствие със стандарта за търговия и складови условия на Националното сдружение на българските спедитори. Те са публикувани на www.nsbs.bg. С изпращането на тази заявка Вие потвърждавате, че сте запознати и че приемате този стандарт за търговия и складови условия на Националното сдружение на българските спедитори.

Приемам стандарта за търговия и складови условия на Националното сдружение на българските спедитори.

С настоящето потвърждаваме следното:

1. Заявката се изпълнява на база СМR-конвенцията.
2. При наличие на непреодолима сила се прилага разпоредбата на чл.306, ал.3 от ТЗ.
3. В случай на просрочване на дължимата сума за извършения транспорт към договореното навло се прибавя лихва в рамер на 0,07% на ден върху навлото за транспорт.
4. При ненатоварване не по вина на Брайт Лайнс Карго ООД дължимата неустойка към Брайт Лайнс Карго ООД е 50% от договореното транспортно навло.
5. При натоварване на цяла височина на автомобила със съгласието на товародателя, Брайт Лайнс Карго ООД не носи отговорност за повредена стока.
6. Страните признават настоящата заявка и разменената кореспонденция за договор. Всички изменения, настъпили в периода на изпълнението на договорения превоз, подлежат на допълнителна договорка и офериране.
7. В случаите, в които платецът на навлото е юридическо или физическо лице от страна, членка на ЕС (различна от България) и не е регистриран по ДДС, върху транспортното навло ме се начисляват 20% данък добавена стойност.
8. Товародателят/Заявителят дава изричното си съгласие, че всички книжа, текуща кореспонденция, документи, вкл. фактури, може да получава и по електронен път, на посочените в заявката телефони, факс и/или имейл. Товародателят/Заявителят се задължава стриктно да следи, както и да връща потвърждение по имейл за получаването на съответните документи, книжа и фактури, изпратени му по електронен път, в срок до 7 дни от получаването на документа. В случай, че същият не изпрати потвърждение в указания срок, се счита че същият е получил надлежно съответния документ или фактура.

При рекламации, оплаквания и всички въпроси, свързани с качеството на предлаганата услуга, не се колебайте де се свържете с нас:
И-мейл: office@blcargo.bg
Факс: +359 2 44 858 45

Моля, въведете кода от картинката *:
captcha