BG
EN

Индивидуални логистични решения

Има товари, които изискват специфична обработка. За тяхното обслужване е необходима висока професионална компетентност, персонализирани решения и наличие на специална инфраструктура.

Нашите индивидуални предложения включват превоз и обработка на:

Високостойностни пратки

Предлагаме експертиза в обработката на ценни пратки и решения в частта сигурност по цялата верига доставки – видеонаблюдение, жива охрана, алармени системи на отправно, трансферно и пристанище/летище на местоназначение

Избор от транспорти за предлаганите услуги:

 • въздушeн транспорт - карго чартъри и редовни линии
 • морски контейнерен транспорт

Изделия с възможна двойна употреба, опасни товари , експлозиви

Имаме опит в превоза на военна продукция с различни видове транспорт.

Избор от транспорти за предлаганите услуги:

 • въздушeн транспорт - карго чартъри и редовни линии
 • морски контейнерен и конвенционален транспорт

Високо чувствителни пратки под температурен режим

Предлагаме разработена продуктова гама за транспортиране на стоки, чувствителни времево и температурно /осигуряваме поддържане на различни температурни диапазони/:

 • поддържане на контролирана температура до -70° C, транспортиране със сух лед в т.ч. обработка биосубстанции – кръвни, плазмени и тъканни проби
 • поддържане на охлаждащ/хладилен режим от +2° до +8° C
 • поддържане на контролирана стайна температура от +15° до +25° C

Предоставяме специализирана инфраструктура, необходима за правилната обработка на чувствителни пратки за цялата транспортна верига: хладни помещения, камери, термо одеала, GPS за морски контейнери, data loggers и т.н.

Избор от транспорти за предлаганите услуги:

 • въздушeн транспорт
 • морски контейнерен транспорт
 • автомобилен

Логистика на отпадъци, вкл. с клас на опасност

Специфичен транспорт, който изисква допълнителни компетенции и професионално съдействие, отговорност към служителите, клиентите и околната среда.

 • Консултиране – към крайни клиенти и към поддоставчици
 • Планиране и маршрутизиране
 • Съдействие при нотифициране
 • Обезпечаване на необходимите разрешителни и сертификати

Избор от транспорти за предлаганите услуги:

 • морски контейнерен транспорт
 • автомобилен