Ние ще Ви представляваме пред различни митнически институции, както в България, така и по света. Ще Ви помогнем с изготвянето на необходимите митнически документи, разрешителни и сертификати. Ще Ви спестим време и средства!

 

Необходими документи за митническо представителство

Пълномощно, ако сте юридическо лице:        Изтегли

Пълномощно, ако сте физическо лице:           Изтегли

Декларация на производител:        Изтегли

Декларация от износител:               Изтегли


Внос:

 • Нотариално заверено пълномощно по образец (изтеглете по-горе).
 • Копие от документите на фирмата.
 • Удостоверение от Агенцията по вписванията.
 • Актуално състояние, ако фирмата няма удостоверение от Агенцията по вписванията, съдебно решение.
 • Данъчна регистрация.
 • Регистрация по Булстат
 • Всички необходими разрешителни за внос.
 • Оригинални вносни фактури и други придружаващи документи.
 • Всички допълнително изисквани от митницата документи.

Износ:

 • Нотариално заверено пълномощно по образец (изтеглете по-горе).
 • Копие от документите на фирмата.
 • Удостоверение от Агенцията по вписванията.
 • Актуално състояние, ако фирмата няма удостоверение от Агенцията по вписванията, съдебно решение.
 • Данъчна регистрация.
 • Регистрация по Булстат
 • Документи за произход на стоката и други предхождащи документи.
 • Декларация на производител, подписана и подпечатана – оригинал.
 • Оригинални износни фактури.
 • Оригинални сертификати, ако има такива.
 • Декларация на производител (изтеглете по-горе).
 • Декларация от износител (изтеглете по-горе).

Банкови сметки на Агенция Митници

Списък на търговските банки обслужващи митническите учреждения при внос.

Банкови сметки на Агенция „Митници“ за приходи от митни сборове, ДДС от внос, акциз от внос, акциз при сделки в страната, глоби, лихви и неустойки.

Списък на набирателните сметки на митническата администрация за внасяне на депозити в лева.

 

Запитване за оферта Поръчай онлайн

Споделете!