BG
EN

Превоз на стоки за военната и отбранителна индустрия

Комбиниран транспорт суша / море RO/RO и специализирани контейнери Flat Racks

Регион: Среден Изток, Далечен Изток

Предизвикателства

  • Оптимално мултимодално придвижване на товара по море / суша
  • Натоварване и разтоварване на извънгабаритни превозни средства

Решения

  • Използване на RO/RO & специализирани контейнери Flat Racks
  • Подсигурено укрепване на товара по време на целия морски превоз от лицензирани компании
  • Онлайн проследяване